Over De Pelikaan

Geschiedenis De Pelikaan Zutphen

Op 4 juli 1816 verkrijgt Gerrit Jan Garsen, winkelier, geboren te Warnsveld op 6 september 1786, bij legaat het winkelpand F 2329. Dit is dus de eerste telg uit de familie Garsen die zich hier als winkelier vestigt. Voorheen was het pandeigendom van zijn schoonouders.

De Pelikaan in Zutphen

Zijn zoon Albartus Garsen wordt in 1854 eigenaar van het pand F 2329 en staat eveneens te boek als winkelier. Deze Albartus Garsen overleed in 1881 en bij scheiding van de nalatenschap wordt het pand F 2329 toebedeeld aan de Wed. Albartus Garsen, die het in 1889 weer verkoopt aan haar zoon Garrit Jan Garsen, eveneens winkelier. Deze Garrit Jan Garsen was in 1887 reeds eigenaar geworden van het naastgelegen pand F 2328 en hij is dus nu de eigenaar van de twee panden, die in 1904 geheel worden samengevoegd en verbouwd tot één pand, zoals het nu nog steeds onveranderd aanwezig is op de Pelikaanstraat nummer 9.

Op 1 mei 1953 neemt H.J. Wassink de zaak geheel over en is hierin nog steeds werkzaam. Inmiddels is de zaak op 1 januari 1988 omgezet in een vennootschap onder firma.


Uit eigen gegevens blijkt, dat de Fa. Wed. A. Garsen tot 1920 een levensmiddelenzaak was of, zoals in die tijd vaak genoemd, een zaak in koloniale waren. Ook in die tijd waren de artikelen koffie en thee in deze al “specialiteiten” en werd de koffie in de eigen “Stoom-Koffiebranderij” gebrand. Bij oudere Zutphenaren stond de zaak bekend als “Garsen oaver de wal”. Het winkel-interieur dateert grotendeels ook uit 1904 evenals een uithangbord waarvoor door Burgemeester & Wethouders van Zutphen in 1904 een vergunning werd afgegeven. Achter de zaak was een groot pakhuis annex stallen, waar gelegenheid was tot het stallen van 70 à 80 paarden. De boeren uit de wijde omgeving, die de markt in Zutphen bezochten, leverden hier hun boter, kaas en eieren af in ruil voor levensmiddelen en veevoer.

In 1920 werden de levensmiddelen grotendeels uit het assortiment verwijderd met uitzondering van koffie en thee. Vanaf die tijd is het een speciaalzaak in koffie en thee. Uit een aankondiging in die tijd: “Aan mijne theezaak is tevens verbonden eene Electrische inrichting voor het branden en malen van koffie, waarvan steeds prima soorten voorradig zijn”. Het tijdperk met de Stoom-Koffiebranderij werd hiermee afgesloten.

Regionaal en landelijk, maar ook internationaal heeft de Fa. Wed. A. Garsen als Koffie- en Theehandel De Pelikaan vanaf 1920 grote bekendheid verworven, mede als gevolg van ver doorgevoerde specialisatie. Meer dan 6.000 geregistreerde klanten, verspreid over het gehele land en het buitenland, bestellen regelmatig hun favoriete mengsels bij De Pelikaan in Zutphen.

Fa. Wed. A. Garsen, Koffie- en Theehandel De Pelikaan heeft vrijwel nooit reclame gemaakt via regionale of landelijke media. Regelmatig tonen de media wel hun belangstelling zodat er de laatste tientallen jaren diverse publicaties waren in dagbladen, weekbladen etc., terwijl radio en televisie ook belangstelling toonden.

Hofleverancier

In 1991 verwierf de firma het predikaat “Hofleverancier” ter gelegenheid van het 175-jarig jubileum. In 2002, 2003 als ook in 2004 werd de koffie van De Pelikaan tijdens een nationale koffietest, uitgevoerd door een landelijk dagblad, gekozen tot het beste kopje koffie van Nederland.

Uit deze roemrijke geschiedenis hebben zich meerdere zelfstandige vestigingen ontplooit, zo ook de De Pelikaan Eerbeek. Wij zijn een zelfstandige winkel, die ontstaan en uitgebouwd is met de hulp en kennis vanuit De Pelikaan Zutphen.

Alle koffie en thee producten die geleverd worden vanuit De Pelikaan Zutphen zijn van hoogwaardige kwaliteit, evenals de gebruikte verpakkingen welke bijdragen aan de uitstraling van Pelikaan koffie en thee.

De mogelijkheden tot personificatie zijn haast onbegrensd (onder bepaalde voorwaarden), waarbij overleg en waarborg de basis zijn voor het gezamenlijk uit te dragen Pelikaan concept.

Verbintenis De Pelikaan Eerbeek met De Pelikaan Zutphen (Firma Weduwe A. Garsen)

De Pelikaan Eerbeek is een zelfstandig bedrijf / winkel, maar doordat wij de fantastische koffie en thee producten van De Pelikaan Zutphen (Firma Weduwe A. Garsen) mogen verkopen, mogen wij gebruik maken van de gevestigde naam “De Pelikaan”. De winkel in Eerbeek is in maart 2006 geopend door Margriet Wartena en op 1 januari 2019 overgenomen door Lex Spijkerman en Pieter Zwiep.

De Pelikaan Eerbeek is geautoriseerd dealer van Jura koffiemachines, accessoires en schoonmaakproducten!

Als u bij ons een nieuwe Jura koffiemachine aanschaft, krijgt u tot maximaal 10% korting als cadeaubon, voor bijvoorbeeld koffie: (bonen of gemalen), Jura accessoires of onderhoudsmiddelen, maar ook voor bonbons, etc. etc.
© 2024 - De Pelikaan Eerbeek. Alle rechten voorbehouden.